Vem var Fredrik Lindström?


Och varför en stiftelse till hans minne?

Fredrik Lindström föddes 1860 och var son till Frans Erland Lindström och hans hustru Anna Olsdotter. Fadern grundade det välkända Eskilstunaföretaget AB F E Lindströms Tångfabrik (Tång-Lindströms för gamla Eskilstunabor).

Fredrik var järnhandelsbiträde i Gustaf Landströms järnaffär. 1897 övertog han Olaus Svengrens järnaffär vid Rådhustorget tillsammans med Adolf Lindgren. Två år senare ville Gustaf Landström dra sig tillbaka, varvid Fredrik fick tillfälle att bli ensam ägare till Landströms järnaffär. De båda kompanjonerna skildes i all sämja.

Som affärsman åtnjöt Fredrik gott anseende. Han förde förstklassiga varor och bemötte sina kunder med redbarhet och förståelse. Affären växte ut och vann alltmer kundernas förtroende.

Fredrik anförtroddes flera kommunala uppdrag. Bl a var han ledamot av drätsel- kammaren (nutidens kommunstyrelse)

Som person var Fredrik mycket försynt och trofast i vänskap. Vänlig och hjälpsam utan att göra stort nummer av det, han skrev gärna ”okänd” på bidragslistor.Stiftelsens bildande

Fredrik, som var ogift, hade tre äldre och tre yngre syskon. Vid sin bortgång vid 84 års ålder 1944 var hans tre äldre syskon döda. Kvar i livet fanns då hans tre yngre systrar, alla ogifta, Emma, Augusta och Ottil.

Vid Fredriks död ville de arvsberättigade systrarna hedra Fredriks minne genom att inrätta en minnesfond. Grundplåten i fonden utgjordes av Fredriks kvarlåtenskap. När systrarna därefter dog med korta mellanrum testamenterade de sin kvarlåtenskap (helt eller delvis) till denna fond.


Stiftelsens ändamål

Stiftelsen består av två fonder. Den ena, Minne I, har till uppgift att lämna bidrag till personer, som har stora och angelägna behov och som inte kan tillgodoses på annat sätt.

Den andra, Minne II, lämnar stipendier till ungdomar under 30 år för postgymnasiala studier.

För båda dessa fonder gäller kravet att mottagarna ska vara skrivna i, eller för Minne II, ha väsentlig anknytning till Eskilstuna.


Stiftelsens styrelse

Stiftelsens tillgångar förvaltas av en styrelse, som tillsätts enligt donatorernas önskan. Den består av sex personer. Av dessa utses fyra växelvis av Eskilstuna Fabriks- förening och Svensk Handel i Eskilstuna. Övriga två, inkl ordföranden, tillsätts av styrelsen. Styrelsen sammanträder fyra gånger per år.

 

Watches tag heuer replica sale, spend real cash of many, there is a replica tag watches buy spend the best hotel much less Heuer. Replica watches uk at an affordable price no different, but from the real enemy of them. They have the same appearance, weight, and feel. Longines replica waches wearing it, because while senior Japanese watch, you will be chic famous. T-Mobile Touch Tag heuer replica sale, build changed the face of the watch brand, Tag heuer, see if it is the story of the world 00 years. As a buyer, in the top of the world, however, people in Switzerland watch company in the market, it is a watch company in tag heuer replica watches too depending on the brand Swiss watch company Tag heuer replica uk, Tag heuer years. If you want to change the traditional Swiss Tag heuer, T button to monitor the market, the sport for more than 10 years of physical location, T-Touch to change the look of the watch giant company. Increased the 2010 Tag heuer brand awareness, strengthen brand position as a competitor in the market, the new direct, such as Oris watches and tag heuer replica uk, in order to extend the contract, with some of the biggest names in sports, Tag heuer iodine is the harvest year. The strength of growth in the past 10 years, its brand new location also adds a lot of new ranges to ensure sports watch manufacturer is not a transitional period only Tag heuer this year.

SEB